Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen)

HET MONDZORGREGISTER IS OFFLINE

Het Mondzorgregister is met ingang van 19 mei 2018 gesloten. Het is niet meer mogelijk om uw gegevens in te zien of te printen. Vanwege de AVG-regeling die 25 mei a.s. ingaat, is het ook niet mogelijk om via het kantoor uw gegevens op te vragen.Verplichte bij- en nascholing komt eraan!
 

In 2019 treden zeer waarschijnlijk veranderingen op voor wat betreft de bij- en nascholing. Gesproken wordt over de herregistratie in het BIG register: hierbij zullen de deskundigheids- bevorderende activiteiten verplicht gesteld gaan worden.

Dit vereist dat de organisatie en de registratie betreffende het volgen van bij- en nascholing zeer waarschijnlijk een andere opzet gaan krijgen. Ook heeft de wetgeving op het gebied van privacy (AVG) zijn weerslag op het Mondzorgregister.
 
Een en ander overwegende ziet het Mondzorgregister geen toekomst voor haar weggelegd.

Dit betekent dat het Mondzorgregister heeft besloten met ingang van 19 mei a.s. ‘’offline’’ te gaan. Tot 1 mei wordt de presentie bij cursussen - welke wij aangeleverd krijgen door cursusaanbieders - nog verwerkt. Daarna kunt u tot en met 19 mei a.s. uw portfolio downloaden.

Let op: Vanaf 20 mei kunt u (of onze administratie) niet meer bij uw gegevens.

Met vriendelijke groet,
MONDZORGREGISTER

Note:
In de mondzorg bestaan meerdere registers: KRT (Tandartsen) | KRM (Mondhygiënisten) | PAR (Preventieassistenten Register)

  •     Hierbij informeren wij u over het volgende:

    Het Mondzorgregister is als pilot... Lees verder >>

  • Copyright© 2013-2017 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies