Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen)

Privacy statement

1. Beheer
De website www.mondzorgregister.nl staat onder beheer van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.nvt.nu. Mondzorgregister is een handelsnaam van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mondzorgregister.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Mondzorgregister.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Mondzorgregister.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Mondzorgregister.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Mondzorgregister.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mondzorgregister.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mondzorgregister.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website www.mondzorgregister.nl.

5. Disclaimer
Mondzorgregister.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

  •     Hierbij informeren wij u over het volgende:

    Het Mondzorgregister is als pilot... Lees verder >>

  • Copyright© 2013-2017 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies